ENTRESOL

Frigör golvyta och nyttja din lagerlokal på ett effektivt sätt med EABs entresol. Att få ett ytterligare golvplan med en entresol är den ideala lösningen när befintlig golvyta inte räcker till

Produktblad

Här hittar du utförligt produktblad med bland annat teknisk data, mått och tillbehör.

ENTRESOL

EGEN PROJEKTERING

EAB har egen projekteringsavdelning som utför konstruktionsberäkningar samt tar fram ritningsunderlag för tillverkning och montage. Vid dimensioneringen ser vi till att stålets egenskaper utnyttjas maximalt i varje konstruktion. All projektering sker i 3D.

FLEXIBEL UTFORMNING

Vi anpassar byggnadens höjd, bredd och längd utifrån din verksamhet. Vi har inga standardmått utan varje byggnad är unik och spännvidderna är flexibla på våra konstruktioner.

DET HÅLLER.®

Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten inkluderar även de relationer vi har till våra kunder, leverantörer och medarbetare

Entresolplan på hyllor

Ett alternativ till en fribärande entresol är en hyllställsentresol, d v s ett extra golvplan ovanpå EABs hyllställ – ett koncept som passar utmärkt i ett plocklager.

leif nygren

VD & Ägare

Smart och tålig konstruktion

ABs entresolplan har en fribärande stomme av stål som stabiliseras genom ramverkan eller med stagbockar. Entresolens konstruktion ger möjligheter att utnyttja lokalens yta där även pelarplacering och spännvidder anpassas efter verksamheten, valfriheten är stor. Golvkonstruktionen finns i olika utförande, exempelvis fribärande plåt med halksäker björkplywood eller gallerdurk. Vi hjälper dig med bästa lösningen utefter din verksamhet.

Referens

BAGAREN OCH KOCKEN, PARTILLE

Bagaren och Kocken är ett svenskt företag med inriktning på spännande produkter för köket och hemmet. Deras resa började med att sälja den mycket populära hushållsassistenten ”Kitchen Aid”. De har bedrivit webbutik sedan 2005 men har även haft butik i Göteborg sedan 2007. De växer fortfarande så det knakar och behövde därför bygga nytt lager på 3000 kvadratmeter.

EAB levererar och monterar stålstomme inklusive entresolstål, takplåt, väggelement och fönster.

Projektet har skett i samarbete med Erlandssons Bygg.

BAGAREN OCH KOCKEN, PARTILLE

NORRLANDSPOJKARNA, KRAMFORSS

EAB Norrland har, på uppdrag av Byggbiten, levererat och monterat snabbrullport och brandskjutport på hela 6 x 4,70 meter, samt tre stycken eldrivna vikportar, i Norrlandspojkarnas fastighet i Kramfors. Hyresgäst är XL Bygg.

NORRLANDSPOJKARNA, KRAMFORSS​