MILJÖ & KVALITÉT

EAB Norrland har som mål att alltid arbeta med hållbara produkter. Produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. På så sätt går miljö och kvalitet hand i hand. En produkt som håller länge spar både på miljön och plånboken.

KVALITETSPOLICY

Vårt kundlöfte
Kunderna skall känna trygghet i vårt kunnande och långa erfarenhet. Vi åtar oss därför inte att leverera varor eller tjänster som vi inte säkert vet klarar de villkor de skall fungera under. Vi skall vara flexibla, snabba och ha god lönsamhet men inte på ett sätt som går ut över det utförande på varor och tjänster som vi lovat kunden.
Medarbetaransvar
EAB skall stödja utvecklingen av sina medarbetare så att var och en känner till vilka krav som ställs på resultatet av en uppgift och kan svara för att utförandet blir det rätta, första gången och varje gång. Eventuella fel och brister skall behandlas med öppenhet och alltid leda till förbättringar.
Vi uppfyller alla gällande standarder
EAB uppfyller alla i Europa gällande standarder och normer för konstruktion och tillverkning av lagerinredningar. För bärande konstruktioner till de byggnader vi levererar är vi certifierade enligt SS-EN 1090 och har en certifierad stålbyggnadskonstruktör. Läs gärna mer om EABs Engineering Principles – bakomliggande fakta kring hur vi konstruerar och tänker för att vi ska kunna garantera hållbarhet och kvalitet i alla led.

VÅR

MILJÖPOLICY

EAB tillhandahåller produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. Vi vill också medverka till en hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på såväl lokal som global miljö. Detta skall uppnås genom ständiga förbättringar grundade på hela personalens engagemang och motivation. Gällande lagar och förordningar ska följas och en öppen attityd och transparens bibehållas gentemot allmänhet och myndighet. Vårt miljöarbete följer och är certifierat enligt ISO 14001. Vi vill lämna ett grönt avtryck.

material med 99% återvinningsgrad

EAB använder sig av i huvudsak stål som materialval i våra konstruktioner. Återvinningsgraden av detta material är 99%, vilket vi gör att vi deltar i ett kretslopp som materialmässigt har en minimal miljöpåverkan.

optimering i produktion

Maskin- och material utnyttjande ska optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter.

avfall och källsortering

Mängden avfall skall minskas och källsortering utföras där detta är möjligt. Vi skall sträva efter att minska och om möjligt eliminera förorening av miljön genom vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser.

lagar och förordningar

Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.

material, ytbehandling och processer

Produkternas miljöpåverkan under dess livstid skall minimeras genom miljömedvetet val av material och ytbehandlingsmetoder. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid val och värdering av leverantörer.

Lagar och förordningar

Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.

DÄRFÖR HÅLLER DET

Fakta och förklaringar

Engineering Principles™ är ett koncept som beskriver hur vi tänker ner på detaljnivå kring konstruktion och hållbarhet. Här får du veta fakta och förklaringar kring de principer, lagar och regler vi alltid följer när vi konstruerar och tillverkar våra lagerinredningar, portar och stålbyggnader.

hållbarhet över tid

Det är ett sätt för oss att förklara varför EABs produkter särskiljer sig och varför vi kan garantera hållbarhet. Men, framför allt är det för att du som kund ska känna dig trygg och få en produktlösning som fungerar lika bra initialt som under många, många år framöver. Det handlar om säkerhet, men gör också lösningen till en kostnadsmässigt mycket bra investering.

NYFIKEN PÅ EAB?

KONTAKTA OSS

Känn dig alltid välkommen till oss – vi gör vårt bästa för att svara på dina frågor.